Senarai Produk

Senarai Dan Kod Produk

Harga Agen

Nilai RM 5.00 - RM 100.00

Nilai RM 3.00 - RM 100.00

Nilai RM 5.00 dan ke aatas


Senarai Dan Harga Serta Kod Produk

Telco
Nilai produk Kod produk Harga produk Cas Sms
MAXIS RM 3 M3 RM 2.89 Percuma
MAXIS RM 5 M5 RM 4.82 Percuma
MAXIS RM 10 M10 RM 9.64 Percuma
MAXIS RM 20 M20 RM 19.28 Percuma
MAXIS RM 30 M30 RM 28.92 Percuma
MAXIS RM 50 M50 RM 48.20 Percuma
MAXIS RM 100 M100 RM 96.40 Percuma
CELCOM RM 5 C5 RM 4.737 Percuma
CELCOM RM 10 C10 RM 9.475 Percuma
CELCOM RM 30 C30 RM 28.425 Percuma
CELCOM RM 50 C50 RM 47.375 Percuma
CELCOM RM 60 C60 RM 56.85 Percuma
CELCOM RM 100 C100 RM 94.75 Percuma
DIGI RM 5 D5 RM 4.85 Percuma
DIGI RM10 D10 RM 9.70 Percuma
DIGI RM30 D30 RM 29.10 Percuma
DIGI RM50 D50 RM 48.50 Percuma
TUNE TALK RM5 T5 RM 4.80 Percuma
TUNE TALK RM 10 T10 RM 9.60 Percuma
TUNE TALK RM 30 T30 RM 28.80 Percuma
UMOBILE RM 5 U5 RM 4.80 Percuma
UMOBILE RM 10 U10 RM 9.60 Percuma
UMOBILE RM 30 U30 RM 28.80 Percuma
XOX RM 5 X5 RM 4.80 Percuma
XOX RM 10 X10 RM 9.60 Percuma
XOX RM30 X30 RM 28.80 Percuma
MECHENTRADE RM 5 MC5 RM 4.80 Percuma
MECHENTRADE RM 10 MC10 RM 9.60 Percuma
MECHENTRADE RM 30 MC30 RM 28.80 Percuma

LAST UPDATED = 9 Sept 2012


*Stok Penjualan Digi adalah terhad. Harap Maklum

Notis dari eLQirani-Reload:
  • Harga prepaid sentiasa berubah-ubah dari semasa ke semasa. 
  • Pihak syarikat mempunyai hak sepenuhnya untuk meminda harga-harga diskaun tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
Salam Kejayaan dari eLQirani-Reload

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails